De Cito Eindtoets Basisonderwijs is een toets van Cito. Wanneer kinderen in groep acht van de basisschool zitten, maken ze de toets. Uit de resultaten blijkt dan welk vervolgonderwijs het beste past bij de leerling.Niet slagen of zakken

Voor de Cito-toets kun je niet slagen of zakken. Het is slechts een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. Die keuze wordt verder gemaakt met het advies van de basisschool, de ouders, de vervolgopleiding en de wens van de leerling zelf. De leerling is al de hele basisschool gevolgd, dus de school weet al wat de mogelijkheden zijn. De Cito-toets kan dat bevestigen, maar ook sociaal-emotionele ontwikkelen en eventuele gedrags- of leerstoornissen spelen een rol bij het bepalen van geschikt vervolgonderwijs.
Geslaagd-1-578

Vragen
De Cito-toets bestaat uit meerkeuzevragen en toetst de kennis van taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriƫntatie. Om de toets te maken, worden drie ochtenden uitgetrokken. De school mag ervoor kiezen om het onderdeel wereldoriƫntatie over te slaan, omdat dat een optioneel onderdeel is.

Scores
De moeilijkheid van de toets kan ieder jaar iets verschillen, omdat de eindtoets steeds nieuwe vragen bevat. Dat wordt van tevoren wel getest in proefafnames, zodat Cito weet hoe moeilijk elke opgave is en dat ze kunnen zorgen dat iedere toets ongeveer evenveel makkelijke als moeilijke vragen bevat. De gemiddelde score van de cito-toets wordt elk jaar op nieuw berekend. Er wordt dan gekeken naar het aantal opgaven dat goed wordt beantwoord door de leerlingen in dat jaar. Cito gebruikt een equivaleringsmethode, waardoor het prestatieniveau dat hoort bij een score van bijvoorbeeld 539 in een bepaald jaar vergelijkbaar is met de score 539 uit een ander jaar. Cito gebruikt een schaal van 501-550 voor de standaardscores van de toets. Op die manier voorkomt Cito dat er geassocieerd wordt met schoolcijfers of een IQ-score.

Advies
De volgende scores geven een onafhankelijk advies over welke vervolgstudie zou passen bij de leerling:

501 – 520 – Basisberoepsgerichte leerweg

519 – 524 – Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

523 – 528 – Kaderberoepsgerichte leerweg

528 – 532 – Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg

529 – 533 – Gemengde/theoretische leerweg

533 – 536 – Gemengde/theoretische leerweg en havo

535 – 541 – Gemengde/theoretische leerweg en havo/vwo

537 – 540 – HAVO

540 – 544 – HAVO/VWO brugklas

545 – 550 – VWO