Steeds meer scholen stappen over op tabletonderwijs. Misschien overweegt jouw school dat ook wel . Maar welke tablets en software kies je dan? En hoe ziet het kostenplaatje eruit? In dit artikel zoomen we in op twee grote aanbieders: Gynzy en Snappet.

Gynzy en Snappet onderscheiden zich van andere aanbieders door naast de software ook het apparaat te leveren, als de school dat wil. We kunnen genoeg overeenkomsten noemen tussen de twee. Zo maken ze werkboekjes beide overbodig, wat de leerkracht nakijkwerk scheelt. En beide digitale leermiddelen werken met adaptieve software. Dit betekent dat de moeilijkheidsgraad van de lesstof wordt aangepast aan de leerling.

Toch zijn er ook grote verschillen tussen Gynzy iPads en Snappet. We zetten er hier een aantal op een rij:

Type device

ipad

Bij Gynzy iPads – de naam zegt het al – krijgt de leerling standaard een iPad met een 10 inch-scherm. Het gaat om een nieuwe iPad (model 2017) met 32 GB aan geheugen. Snappet werkt met Android-tablets, waarbij je kunt kiezen uit een schermgrootte van 7 inch of 10 inch. De tablets van Snappet zijn specifiek ontwikkeld voor de Snappet-applicatie, zodat de tablet optimaal aansluit bij het leerproces.

De iPads van Gynzy blinken op andere punten uit. Zo zijn ze minder storingsgevoelig. Ook het open karakter van de iPad is een sterk punt. De school kan elk gewenst digitaal materiaal gebruiken naast de adaptieve software van Gynzy. Denk aan de tienduizenden educatieve en multimediale applicaties die de App Store rijk is. Een combinatie met andere adaptieve software zoals Rekentuin of Taalzee behoort ook tot de mogelijkheden. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Koppeling met ParnasSys

Nog een verschil tussen beide digitale leermiddelen zit ‘m in de koppeling met ParnasSys, een leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem dat door duizenden basisscholen in Nederland wordt gebruikt. Behaalde resultaten in Gynzy iPads kunnen automatisch worden opgeslagen in ParnasSys. Daarvoor hoeft de beheerder of ICT-coördinator van de school alleen maar een simpel stappenplan te volgen. Deze automatische koppeling met ParnasSys ontbreekt bij Snappet.

Feedback

feedback

Gynzy iPads gaat net even anders om met fouten dan Snappet. Bij Snappet wordt een correctie door de leerling als fout geregistreerd. Gynzy iPads maakt gebruik van een ander wegingssysteem, waardoor een fout gemaakte opgave niet direct tot een daling in het vaardigheidsniveau leidt. De leerling krijgt bovendien na elke poging een indicatie waar de fout zit. Tijdens de opgave kan de leerling een leerhint aanvragen met een uitleg van het leerdoel of een strategie om tot het goede antwoord te komen.

Bovenstaande geldt voor leren, niet voor toetsen. Dit onderscheid is nadrukkelijker aanwezig bij Gynzy iPads. Met de software van Gynzy is een fout antwoord – bij leren – het startpunt van het leerproces. Bij toetsen gaat het erom dat de leerkracht kan waarnemen wat het resultaat is van het leerproces. De feedback van Gynzy iPads is meer gericht op het leerproces zelf dan op het leerresultaat.

Thuisgebruik

Gynzy iPads en Snappet verschillen eveneens als het gaat om thuisgebruik. Bij het instappakket van Snappet zit niet inbegrepen dat leerlingen de tablets ook thuis kunnen gebruiken. Gynzy maakt dit onderscheid niet en de Gynzy iPads zijn dan ook standaard geschikt voor thuisgebruik. Sterker nog: Gynzy adviseert scholen juist om leerlingen hun iPads mee naar huis te laten nemen, omdat kinderen op deze manier maximaal gestimuleerd worden om in hun vrije tijd door te leren.

Kosten

kosten

De kosten van Snappet en Gynzy iPads zijn niet eenvoudig met elkaar te vergelijken, maar we doen toch een poging. Snappet is beschikbaar in drie varianten voor respectievelijk 60, 80 en 100 euro per leerling per jaar. Gynzy kost 99 euro per leerling per jaar, met een looptijd van vier jaar. Op het eerste oog lijkt Snappet dus goedkoper, maar voor een 10 inch-tablet inclusief thuisgebruik zijn de kosten vrijwel gelijk: 99 euro voor Gynzy iPads tegenover 100 euro voor Snappet.

De implementatie en starttraining vergen ook een investering. Bij Snappet betaal je 995 euro per groep en bij Gynzy iPads is dat 599 euro. Snappet vraagt daarnaast een borg van 150 euro per device, waardoor de kosten in het eerste jaar fors hoger uitvallen. Gynzy rekent geen borg, maar brengt wel kosten in rekening voor de beschermhoezen van de iPads (25 euro per tablet). Deze kosten ontbreken juist weer bij Snappet.

Welk digitaal leermiddel onder de streep het minste geld kost, is moeilijk te zeggen. Het is sterk afhankelijk van de voorkeuren en wensen van de school. Wel staat vast dat de kosten elkaar niet veel ontlopen. Dat kan een argument zijn om de keuze te baseren op andere aspecten, zoals de kwaliteit van de tablet.