Als we het over ouderbetrokkenheid hebben, dan praten we over de mate van betrokkenheid van de ouder(s) bij zowel de opvoeding als het onderwijs van het kind. En dan niet alleen thuis, maar ook op school. Hoe hoog de ouderbetrokkenheid is verschilt per gezin.

Wat is ouderbetrokkenheid

De mate van betrokkenheid bij de opvoeding en onderwijs van een kind is in vier niveaus te verdelen:

  1. Als ouders dien je voor een positieve thuissituatie te zorgen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van een kind gestimuleerd;
  2. Als ouders dien je actief deel te nemen aan het huiswerk van de kinderen. Niet alleen controleren wat ze aan huiswerk hebben en of ze het ook maken, maar ook het kind erbij helpen als dat nodig is;
  3. In hoeverre ben je als ouder betrokken bij activiteiten op school;
  4. Formele ouderparticipatie: in de vorm van bijvoorbeeld de Medezeggenschapsraad

Van ouderbetrokkenheid kunnen we alleen spreken als er goede contacten zijn tussen de ouders en de school. Want iedereen heeft immers hetzelfde doel: het welzijn van het kind. En niet alleen dat, het verhoogt ook nog eens de schoolprestaties.

Persoonlijke communicatie is de key

Goede, persoonlijke communicatie is dus de key. Want dan voelen de ouders zich betrokken bij alles wat er speelt op en rond school en is het mogelijk op een open en heldere manier met elkaar te communiceren mocht er iets mis zijn of mochten er problemen ontstaan.

Daarbij moet je van beide kanten energie steken in de relatie. Je moet je als partner naar elkaar opstellen. Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze interesse tonen, waardering voor de inzet van ouders, maar ook grenzen durft te stellen. Ook moet de leerkracht duidelijk zijn in zijn/haar verwachtingen en ook aangeven dat je als leerkracht input verwacht van de ouders qua hun verwachtingen. Voor ouders is het belangrijk dat de leerkracht open is en betrouwbaar.

Ouderbetrokkenheid vergroten

Om de ouderbetrokkenheid nog meer te kunnen vergroten, is het belangrijk vanuit de school een actiever beleid te voeren in communicatie met de ouders. Dus kijk of er meer contact momenten mogelijkheid. Niet alleen een brief meegeven met mededelingen, maar ook het persoonlijke gesprek meer opzoeken. Daarbij horen ook de informele gesprekjes op het schoolplein. Voor ouders betekent dit uiteraard een veilige, fijne thuissituatie. Dit helpt niet alleen bij goede schoolprestaties, maar ook voor een goede sociale ontwikkeling, doorzettingsvermogen. Ook kan ouderparticipatie verhoogt worden door meer mee te werken aan activiteiten op school. Denk aan ouders die meehelpen met sportactiviteiten, schoolreisjes of voorleesmiddagen. Om mee te gaan met de moderne tijd van technologie is open, heldere, gerichte, praktische communicatie tussen leerkracht en ouders nu ook mogelijk met een handige app, genaamd Parro. Deze app maakt beveiligde communicatie op een snelle en eenvoudige manier mogelijk. Als leerkracht kan je groepen ouders informeren over bepaalde zaken, maar ook ouders apart. Omdat de app gekoppeld is aan het ouderportaal ParnasSys, kan heel simpel onderwijsinhoudelijke informatie verstuurd worden. De ouders krijgen een pushmelding op hun mobiele device zodra er iets nieuws te melden is. Naast berichten kunnen ook foto’s en reminders verstuurd worden. Evenals een strakke planning voor activiteiten die direct in de agenda’s van de ouders wordt gezet met daarbij welke acties er van jou als ouder nog verwacht worden met betrekking tot die activiteit.

Educatief partnerschap basisonderwijs

Door het creëren van een goede samenwerking tussen ouders en school, waarbij de ouders eindverantwoordelijk blijven voor de opvoeding en de school eindverantwoordelijk voor het onderwijs, ontstaat er een educatief partnerschap waarbij een doel wordt nagestreefd, namelijk de optimale ontwikkeling van het kind. Cijfers van Scholen met succes tonen het ook aan: ruim 60% van de ouders helpt vaak met het maken van huiswerk, ruim 77% bezoekt altijd de ouderavond of opendag en bijna 42% is actief als hulpouder of commissielid. Ouders die actief betrokken zijn echter ook kritischer. Over bijvoorbeeld de rust en orde in de klas of de omgang van kinderen met elkaar. De reden waarom ze hun kritiek meer durven te uit is omdat ouders die een open en heldere communicatie hebben met de leerkrachten ook weten dat er naar hun geluisterd wordt en de leerkrachten hun meningen ook echt respecteren. Alleen op deze manier kan je de ouderbetrokkenheid blijven voeden en stimuleren.

Je kunt immers niet zonder elkaar als school en ouders als het gaat om het kweken van optimale omstandigheden voor het kind. Wederzijdse betrokkenheid en dialoog zijn daarbij essentieel.