Nu er steeds meer digitaal geleerd wordt in het onderwijs, is goed digitaal lesmateriaal onmisbaar. Speciaal software voor onderwijs en educatieve apps moeten aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Het moet vooral flexibel zijn. Het moet namelijk snel aanpasbaar zijn aan ontwikkelingen en trends in het onderwijs, maar het moet ook flexibel zijn als het gaat om het werk- en denkniveau van leerlingen op individueel niveau. Het voordeel van digitaal leren is dat het voor iedereen op maat gemaakt toegepast kan worden. Het juiste digitale lesmateriaal moet in staat zijn feedback te geven naar de leerling en de oefeningen moeten aanpasbaar zijn aan het niveau. Daar ligt ook de voornaamste uitdaging voor de aanbieders van digitaal lesmateriaal: ze moeten zich continu blijven ontwikkelen en aanpassen naar de wensen en eisen van het onderwijs.

De voor- en nadelen van digitaal lesmateriaal op een rij:

Voordelen

  • Meteen feedback: leerlingen kunnen eenvoudig zelf hun antwoorden controleren of ze krijgen feedback van de leerkracht als ze een opdracht niet goed doen of als het niet lukt een bepaald vraagstuk op te lossen.
  • Maatwerk: digitaal lesmateriaal is aanpasbaar aan het niveau van de leerling. De educatieve apps en andere software voor het onderwijs maakt hierdoor dus maatwerk mogelijk.
  • Monitoring van de resultaten: opdrachten die digitaal gemaakt zijn, zijn makkelijker door de leerkracht na te kijken en te volgen. De leerkracht kan hierdoor gerichter ondersteuning bieden. Als leerkrachten zie je direct waar een leerling wat extra hulp bij kan gebruiken en waar een leerling juist gemakkelijk en versneld doorheen kan gaan.
  • Volledigheid: aan digitaal lesmateriaal kan heel eenvoudig een afbeelding of filmpje worden toegevoegd. De leerlingen hebben hierdoor sneller het materiaal bij elkaar en kunnen hierdoor dus ook sneller werken.

Nadelen

  • Afleiding: digitale leermiddelen kunnen leerlingen afleiden. Ze kunnen gaan surfen op internet of aan de slag gaan met social media. Strenge controle door de leerkracht is dus nodig.
  • Afhankelijkheid van internet: voor het gebruik van het lesmateriaal ben je grotendeels afhankelijk van internet. Er moet dus geen storing in je wifi-netwerk zijn tijdens een belangrijk toets moment. Aanbieders bouwen de educatieve apps nu wel zo dat ze niet meer volledig afhankelijk zijn van internet.
  • Open vragen: het stellen van open vragen tijdens toetsen en het nakijken hiervan is complexer en kan niet op een snelle manier met behulp van software. Dat moet de leerkracht toch echt zelf doen.
  • Tekenen en schema’s maken is niet mogelijk. Veel opdrachten in de boeken vragen leerlingen te tekenen en in te kleuren. De meerwaarde van tekenen en schema’s maken, is dat als leerlingen grafieken tekenen, lijnen trekken, schema’s maken en mind mappen, ze iets creëren dat hen inzicht geeft in de theorie. Dat is onmisbaar in het leerproces. Er zijn wel educatieve apps die tekenen en schematiseren mogelijk maakt, maar in de praktijk blijkt dat papier, liniaal en potlood hierin toch nog steeds belangrijk zijn.