Steeds meer scholen concluderen dat een iPad in de klas zeer waardevol kan zijn. Diverse content en lesmateriaal is voor ieder leergebied op ieder niveau te vinden in de App Store. Een van de grootste voordelen van de iPad is dat het een zeer gebruiksvriendelijk middel is. Ook voor de kinderen van de kleuterklas. De iPad is een enorme stimulans voor de creativiteit in de klas door de onbeperkte multimediale mogelijkheden. Bovendien pas de iPad in het onderwijs ook in de huidige levensstijl van kinderen. Want wie groeit er nu thuis niet meer op zonder een tablet of smartphone? Computers horen nu eenmaal bij de dagelijkse dingen van het leven tegenwoordig. En het is voor leerlingen ook erg aantrekkelijk als de met de iPad op school mogen leren. In combinatie met papier. Net als bij andere nieuwe digitale leermiddelen maakt de iPad voor leerkrachten ook gemakkelijker kinderen gedifferentieerder onderwijs te geven. Het huiswerk en toetsen kunnen gemaakt worden in een app. De leerkracht kan precies volgen hoe ver iedereen is en hoe goed iedereen de opdrachten begrijpt, of juist niet. Op deze manier kan onderwijs perfect toegespitst worden op het individuele niveau van het kind.