De voornaamste reden om tegenwoordig tablets in de les te gebruiken is het kunnen bieden van onderwijs op maat. Dat is met name in het basisonderwijs nu het geval. Door het aanbieden van tabletonderwijs waarbij iedere individuele leerling les op maat krijgt, wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt zijn of haar talenten optimaal te ontplooien. Het gebruik van een tablet tijdens de les kent een aantal specifieke voordelen:

  • De lessen worden aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen;
  • Het gebruik van de tablet in de klas sluit beter aan op de belevingswereld van de leerlingen;
  • Kinderen krijgen op jonge leeftijd al meer te maken met ict, iets wat niet meer weg te denken in deze wereld.

De tablets worden voornamelijk gebruikt voor het opzoeken van informatie, het lezen van teksten, het maken van werkstukken en het maken van toetsen en opdrachten. Wat leraren vooral waarnemen is de stijging van de motivatie bij de leerlingen, wat weer bijdraagt aan de efficiƫntie van het leerproces.