Ander onderwijs voor jongens? Wel als het aan verschillende middelbare scholen ligt. Zij denken na over mogelijkheden om het onderwijs beter aan te laten sluiten op jongens. Zij experimenteren met meer beweging, betere begeleiding en meer uitdagende lessen.

In 2018 opent in Amsterdam een nieuwe school zijn deuren, het KIEM-vmbo. Doelgroep zijn jongeren – in de praktijk vooral jongens – die zich niet thuis voelen op ‘gewone’ scholen waar zij stil moeten zitten en moeten luisteren naar de les. Op de nieuwe school kunnen ze bewegen en actief bezig kunnen zijn met leren. Sport is hierbij een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Huiswerk is daarentegen geschrapt en er staan veel mannelijke docenten voor de klas.

Voortschrijdend inzicht

De nieuwe manier van onderwijs aanbieden aan jongens sluit aan op voortschrijdend inzicht. Waar vroeger nog werd gedacht ‘het komt wel goed’, hebben scholen nu door dat ze jongens actiever moeten begeleiden. Dit is ook terug te zien in het aanbod van workshops en congressen over les geven aan jongens. Honderden leraren volgen dergelijke voorlichtingen en tientallen middelbare scholen winnen hier jaarlijks advies over in.

,,Meisjes hebben baat bij stap voor stap leren. Geef jongens maar een groot vraagstuk om op te lossen.” – Henno Oldenbeuving, onderwijsspecialist

Het doel van het onderwijs voor jongens is om ervoor te zorgen dat jongens weer goede cijfers gaan halen, kunnen presteren op hun eigen niveau en minder blijven zitten.